Ošetrovacie symboly

Ošetrovacie symboly

pranie a sušenie

 

symbol pre pranie

 

výrobok sa nesmie prať, opatrná manipulácia v mokrom stave

 

maximálna teplota 30°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne pláchanie, normálne odstreďovanie

 

maximálna teplota 30°C, obmedzené mechanické pôsobenie, pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote, šetrné odstreďovanie

 

maximálna teplota 40°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne pláchanie, normálne odstreďovanie

 

maximálna teplota 40°C, obmedzené mechanické pôsobenie, pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote, šetrné odstreďovanie

 

maximálna teplota 60°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne pláchanie, normálne odstreďovanie

 

maximálna teplota 60°C, obmedzené mechanické pôsobenie, pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote, šetrné odstreďovanie

 

maximálna teplota 95°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne pláchanie, normálne odstreďovanie

 

maximálna teplota 95°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie

 

 

Symbol pre sušenie

 

výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

 

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia

 

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom sušiacom programe

Ošetrovacie symboly

chemické čistenie a žehlenie

 

chemické čistenie

 

chemické čistenie všetkými bežne používanými rozpúšťadlami vrátane všetkých rozpúšťadiel, uvedených pri symbole P, ďalej trichlóretylénom a 1,1,1-trichlóretánom

 

chemické čistenie trifluórtrichlóretánom a technickým benzínom (teplota destilácie v rozmedzí od 150°C do 210°C, bod vzplanutia od 38°C do 60°C), obvyklé čistiace postupy bez obmedzenia

 
 
 

chemické čistenie trifluórtrichlóretánom a technickým benzínom (teplota destilácie od 150°C do 210°C, bod vzplanutia od 38°C do 60°C), značné obmedzenie prídavku vody a/alebo mechanického pôsobenia a/alebo obmedzenie teploty počas čistenia a/alebo sušenia
nedovoľuje sa samoobslužné čistenie

 
 

chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórmatánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pri symbole F, obvyklé čistiace postupy bez obmedzeni

 
 
 

chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórmatánom a všetkými rozpúšťadlamiuvedenými pri symbole F
značné obmedzenie prídavku vody a/alebo mechanického pôsobenia a/alebo obmedzenie teploty počas čistenia a/alebo sušenia
nedovoľuje sa samoobslužné čistenie

 

výrobok sa nesmie chemicky čistiť, škvrny sa nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlami

 

výrobok sa môže bieliť chlórom

 

výrobok sa môže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru, používať len studený a zriedený roztok

 

výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru

 

Symbol pre žehlenie

 

výrobok sa nesmie žehliť, naparovanie a spracovanie parou sa nedovoľuje

 

žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 110°C, žehlenie s parou môže byť nebezpečné

 

žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 150°C

 

žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 200°C

Comments