Projekt: Zabezpečenie technického vybavenia na spracovanie hrozna a vína


Informácie o projekte financovanom z "
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2017"


Hlavnou súčasťou projektu je obstaranie technologických zariadení potrebných pre výrobu vysokokvalitného vína z lokálnych vinohradov. Ide o nákup moderných zariadení, ktoré umožňujú riadenie a reguláciu alkoholového kvasenia muštu na víno. V tomto procese je extrémne dôležité dbať na primeranú teplotu kvasenia v jednotlivých fázach, tak aby kľúčové aromatické a chuťové látky zostali v kvasiacom mušte.

Cieľom projektu nákup technológií tak aby: 1. dochádzalo k efektívnemu využívaniu energie pri chladení alebo zohrievaní muštu a vína 2. pomocou modernej technológie bolo možné extrémne šetrnými a modernými metódami vyrábať vysokokvalitné vína s lokálnych vinohradov a certifikátom chráneného označenia pôvodu resp. chráneného zemepisného označenia 3. výroba vysokokvalitného vína podporovala značku malokarpatskej vinohradníckej oblasti a špeciálne vinohradnícky rajón Modra.
Konkrétne ide o nákup nasledovných zariadení: 1. modernú kryomaceračnú nádobu, 2. chladiaci resp. zohrievací agregát na princípe tepelného čerpadla s vysokovou efektivitou využitia energie, 3. nerezové tanky na kvasenie a vyzrievanie vína s celkovou kapacitou min. 25.000 l vína, 4. regulačné a riadiace rozvody, rozvody dusíka pre ochranu vyzrievaného vína.
Tieto technológie zabezpečujú reguláciu teploty kvasenia, reguláciu teploty macerácie rmutu a jeho opatrné premiešavanie v kryomaceračnej nádobe. 
Vyššie uvedené výrobné opatrenia zabezpečujú zachovanie odrodových, aromatických a chuťových látok tak aby bolo možné vyrábať unikátne vína s jednoznačným profilom malokarpatskej vinohradníckej oblasti. 
Rovnako ochrana vína dusíkom podstatne zvyšuje stabilitu vína počas vyzrievania a znižuje potrebu pridávania dodatočných chemických látok pre zabránenie oxidácie.

Trvanie projektu: 03/2017 - 11/2017
Celková podpora získaná z BSK: 15.000,00€
Celkový rozpočet projektu: 33.662,40 €
Miesto realizácie: Nádražná 55, Šenkvice
Comments